Co to jest dziennik korespondencyjny?

Dziennik korespondencyjny to kluczowy dokument w zarządzaniu korespondencją zarówno w firmach, jak i instytucjach publicznych. Jego głównym celem jest rejestrowanie wszystkich przychodzących i wychodzących dokumentów, co pozwala na utrzymanie porządku i przejrzystości w komunikacji. Dziennik korespondencyjny pozwala na dokładne śledzenie wszystkich przesyłek. Dzięki niemu, każda firma czy instytucja może łatwo odnaleźć historię korespondencji z konkretnym kontrahentem lub urzędem, co znacząco ułatwia codzienną pracę.

dziennik korespondencyjny

Definicja dziennika korespondencyjnego

Dziennik korespondencyjny jest nieodłącznym narzędziem w zarządzaniu korespondencją zarówno w firmach, instytucjach publicznych, jak i w życiu codziennym. W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej definicji dziennika korespondencyjnego oraz omówimy rodzaje dzienników, z którymi możemy się spotkać.

Czym jest dziennik korespondencyjny?

Dziennik korespondencyjny, znany również jako rejestr korespondencji, to dokument, w którym zapisywane są szczegóły wszystkich przychodzących i wychodzących przesyłek, takich jak listy, pisma, czy e-maile. Jego głównym celem jest rejestracja i dokumentacja wszystkich dokumentów przychodzących oraz wychodzących, co umożliwia kontrolę przepływu informacji oraz utrzymanie porządku w komunikacji.

Rodzaje dzienników korespondencyjnych

Istnieją dwa główne rodzaje dzienników korespondencyjnych:

 1. Dziennik korespondencji przychodzącej: Ten rodzaj dziennika służy do rejestrowania wszystkich dokumentów i przesyłek, które zostały dostarczone do danej organizacji. Wpisuje się do niego informacje dotyczące nadawców, daty otrzymania, rodzaju dokumentu oraz ewentualnych akcji podejmowanych w związku z otrzymanym dokumentem.
 2. Dziennik korespondencji wychodzącej: Jest to rejestr dokumentów i przesyłek, które zostały wysłane z danej organizacji do jej kontrahentów, klientów, czy też innych instytucji. W tym rodzaju dziennika rejestruje się informacje dotyczące odbiorców, daty wysłania, rodzaju dokumentu oraz ewentualnych środków zapewnienia, że dokument został dostarczony.

Kluczowe elementy dziennika korespondencyjnego

Wpisy w dzienniku korespondencyjnym są kluczowe dla skutecznego zarządzania korespondencją w firmie. Każdy wpis powinien zawierać następujące informacje:

 • Nadawca: Tożsamość osoby lub instytucji, która wysłała dokument. Dokładne określenie nadawcy pozwala na szybkie ustalenie odpowiedzialności za dany dokument.
 • Odbiorca: Osoba lub instytucja, do której skierowany jest dokument. Wskazanie odbiorcy ułatwia kontrolę przepływu informacji oraz zapewnia prawidłowe dostarczenie dokumentu.
 • Temat: Krótkie streszczenie treści dokumentu. Precyzyjne określenie tematu ułatwia późniejsze wyszukiwanie i identyfikację dokumentów.
 • Daty: Data nadania i data odebrania dokumentu. Zapewnienie dokładnych dat pozwala na monitorowanie czasu przesyłki oraz identyfikację ewentualnych opóźnień.
 • Opis: Krótki opis zawartości dokumentu. Wpis w dzienniku powinien zawierać podsumowanie istotnych treści dokumentu, co ułatwia szybkie zrozumienie jego zawartości bez konieczności przeglądania całego dokumentu.

Dlaczego warto prowadzić dziennik korespondencyjny?

Prowadzenie dziennika korespondencyjnego to kluczowy element efektywnego zarządzania dokumentacją w każdej organizacji. Dzięki niemu:

 • Organizacja i porządek: Łatwiej jest odnaleźć i zarządzać dokumentami, co przyspiesza pracę i eliminuje chaos w dokumentacji.
 • Kontrola przepływu informacji: Możemy śledzić, kto, kiedy i do kogo wysłał dokumenty, co umożliwia skuteczną kontrolę nad przepływem informacji.
 • Dokumentacja i dowód: Dziennik stanowi solidną dokumentację wszystkich przesyłek, co może posłużyć jako dowód w razie potrzeby, np. w przypadku sporów prawnych.

Zarządzanie korespondencją przy użyciu dziennika nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale również przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w firmie. Dlatego warto wprowadzić systematyczne prowadzenie dziennika korespondencyjnego.

Jak prowadzić dziennik korespondencyjny?

Istnieją dwa główne sposoby prowadzenia dziennika korespondencyjnego:

 • Tradycyjny (papierowy): Polega na ręcznym wpisywaniu informacji do papierowego rejestrze. Choć może być bardziej czasochłonny, to nadal stosowany przez wiele firm, szczególnie w mniejszych przedsiębiorstwach.
 • Elektroniczny: Obejmuje korzystanie z oprogramowania do zarządzania korespondencją, które umożliwia prowadzenie dziennika online. Jest to bardziej efektywny sposób, pozwalający na szybkie wyszukiwanie i sortowanie danych.

Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, dlatego warto dokładnie rozważyć, która będzie najlepiej dopasowana do potrzeb i możliwości danej organizacji.

Oprogramowanie do prowadzenia dziennika korespondencji ATSoftware


Narzędzia wspomagające prowadzenie dziennika korespondencyjnego

Nowoczesne narzędzia mogą znacznie usprawnić prowadzenie dziennika korespondencyjnego:

 • Oprogramowanie do zarządzania korespondencją: Programy takie jak MS Outlook, Thunderbird, czy specjalistyczne aplikacje jak Sekretariat Firma AtSoftware, umożliwiają rejestrowanie, sortowanie i archiwizowanie korespondencji w sposób zorganizowany i łatwo dostępny.
 • Aplikacje i systemy ERP: Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) jak SAP, Oracle, czy Microsoft Dynamics, oferują moduły do zarządzania korespondencją. Pozwalają na centralizację informacji, automatyzację procesów i łatwe udostępnianie danych między działami.

Korzystanie z tych narzędzi zapewnia lepszą organizację, oszczędność czasu oraz zwiększa efektywność zarządzania korespondencją.

Scroll to Top